Grąžinimo sąlygos


 • Prekių kokybės garantija


  Elektroninėje svetainėje www.duryslaiptaimediena.lt prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  Pardavėjo el. svetainėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustruojamojo pobūdžio. Pirkėjas supranta, kad jo naudojamo kompiuterio ar kito el. įrenginio ekrano parametrai gali netiksliai atspindėti prekės spalvas ar kitas vizualines savybes, todėl prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų, esančių el. svetainėje.
  Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma galiojančių teisės aktų numatyta garantija (įstatyminė kokybės garantija). Skirtingoms Prekėms ar Prekių rūšims gali būti teikiama speciali Prekių gamintojo arba Pardavėjo teikiama garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

  Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka


  Pirkėjas nenurodydamas priežasties, jeigu prekės nebuvo gaminamos pagal užsakymą, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
  Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas aiškų rašytinį pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pateikta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos šių Taisyklių numatytos nuostatos. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka taip pat numatyta šiose Taisyklėse
  Kai prekės yra tinkamos kokybės, pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt.

  Įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis LR CK 6.362 str., Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  Kai prekės yra netinkamos kokybės, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  1.. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo kitą punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  Pirkėjui norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
  3. pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant Prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš aukščiau nurodytą punkto reikalavimą.
  Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per galiojančių teisės aktų nustatytą kokybės garantijos terminą.


  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
  Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su tam tikromis specifinėmis prekėmis kartu pateikiamuosiuose garantiniuose talonuose.

  Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt . Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta žemiau

   


  Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka


  Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Kai grąžinama kokybiška prekė, taikomi papildomi reikalavimai:
  1. prekė nebuvo naudojama,
  2. nesugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (nepraradusi prekinės išvaizdos),
  3. Pirkėjas nepažeidė Medienos gaminių sandėliavimo taisyklių ir turi įrodymus, kad prekes pirko iš Pardavėjo
  4. Visos grąžinamos Prekės turi būti su originalia pakuote ir autentiškomis etiketėmis
  Pirkėjas grąžinamas prekes gali pristatyti į gamintojo (Pardavėjo) sandėlį, adresu A. P. Kavolėlio g. 20, Sudeikių km, Utenos raj. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt arba Pirkėjas jas pats pristato į Prekių atsiėmimo vietą.
  Pirkėjui pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta - terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  Jei grąžinama kokybiška prekė, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
  Sumokėtos sumos negrąžinamos Pirkėjui tol. Kol prekė nėra grąžinta.
  Susidarius kainų skirtumui keičiant prekes, atsiskaitoma pagal perskaičiuotas kainas.

  Prekių , pagamintų pagal individualų užsakymą, grąžinimo ir keitimo tvarka

  Prekėms pagamintoms pagal užsakymą , keturiolikos dienų grąžinimo taisyklės negalioja. Kai prekės yra netinkamos kokybės, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  1.. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo kitą punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  Pirkėjui norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@duryslaiptaimediena.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;
  3. pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant Prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš aukščiau nurodytą punkto reikalavimą.
  Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per galiojančių teisės aktų nustatytą kokybės garantijos terminą.
   

 • Naujienos

  privatumo politika

  Naujienlaiškio užsakymas

  Prenumeruok ir gauk naujienas apie išpardavimus bei suteiktas nuolaidas